Nu Gua – de mensheid geschapen door een godin

Nuwa

China is zo groot als Europa. Europa kent talloze goden- en godinnenverhalen. Onderdeel van die mythologie zijn de zgn. scheppingsmythen. De verhalen in de scheppingsmythen vertellen hoe een volk zag wie of wat de wereld en henzelf geschapen had en wat de plaats en taak van de mens in de wereld was. China kent meerdere scheppingsmythen. Een van de twee belangrijkste is die van de godin Nu Gua. Daarin wordt verteld dat het een godin was die de wereld en de mensen schiep. Deze mythe wijkt fundamenteel af van bvb het scheppingsverhaal waaraan het Westen ten grondslag ligt: dat van Adam en Eva.