Vallen

De meeste mensen hebben wel eens gehoord van het verhaal van Icarus. Een jonge griekse man die zijn vader de kop gek zeurt omdat hij wil vliegen. Zijn vader, Deadalus, een wijze man, wil dat niet. Hij ziet dan zijn zoon nog te onbesuisd is en te weinig levenservaring heeft voor het toch gevaarlijke vliegen. Maar uiteindelijk gaat hij toch overstag en staat het toe. Hij maant zijn zoon: ‘Jongen kijk uit, ga niet hard, vlieg niet te snel, je kent de krachten van het vliegen nog niet en beheerst ze nog niet.’  Je voelt hem aan aankomen: de knaap begint aarzelend, maar als het goed lijkt te gaan, gooit hij alle remmen los. Hoger dan hoog gaat hij. Tot hij te dicht bij de zon komt, zijn vaart niet meer kan inhouden en de zon het was van de vleugels die hij aangeplakt heeft laat smelten. Waarna Icarus in zee stort.

In de Dao wordt voor precies hetzelfde gewaarschuwd. De yin-en-yang theorie zegt oa: aan alles is een grens. Als iets teveel yang wordt, teveel energie kracht en snelheid krijgt – als iets te groot wordt, is het zeker dat er vroeg of laat een kritische grens bereikt wordt, die voor een plotselinge terugslag zorgt. Je hebt als mens de keus: of zelf, harmonieus, op tijd een ombuiging maken – of doorgaan. Maar dan zal de terugslag ook met een ramp, een crisis gepaard gaan.