Kracht

dandelion 1017 x 339

‘De hoogste vorm van innerlijke kracht berust niet op kracht’ (Tao Te Ching – hoofdstuk 38)