brown cave

Aard

egg ff

‘De heerser van de Zuidzee heette Overijld, de heerser van de Noordelijke Zee heette Roekeloos en de heerser van het Midden heette Hundun. Overijld en Roekeloos troffen elkaar soms in het gebied van Hundun in de vorm van een ei, door wie ze bijzonder goed werden ontvangen. Overijld en Roekeloos namen zich voor iets voor Hundun terug te doen en zeiden: Bijna elk wezen heeft openingen: om te zien, te horen, te eten en te ademen. Alleen hij heeft er geen. Laten we hem helpen en proberen ze bij hem ook te boren.’ Iedere dag boorden ze 1 opening. En op de zevende dag stierf Hundun’

Dit verhaal gaat over misschien wel het belangrijkste uitgangspunt van de Tao: ‘niet ingrijpen’, ‘Wu wei’. ‘Niet ingrijpen’ betekent in de Tao niet niets doen, maar niet ingrijpen in de aard of de natuur van van iets of iemand. Overijld en Roekeloos bedoelden het goed, maar ze konden niet het geduld opbrengen om te wachten tot uit Hundun vanzelf iets zou ontstaan. Ze grepen van buiten in en respecteerden de eigen aard van Hundun niet.

Maar ook: de oude Chinezen waren zich heel erg bewust van het feit dat er via onze zintuigen van alles in ons binnendringt. Daarom heetten de twee ook ‘Overijld’ en ‘Roekeloos.’ Zintuigen maken begerig, onrustig, jagen op. Overijld en Roekeloos dachten: Ei moet ook zo zijn. Net als wij. Dan ben je pas gelukkig. En vergaten daarbij, met al hun goede wil, dat Ei anders was en van binnen leefde. En dat er misschien, als de tijd rijp was, iets uit zou komen. Als hij met rust gelaten zou worden en zijn eigen tempo had kunnen volgen.

cropped-taoism-symbols-pic.jpg

Rijk

 

‘In de duistere wateren van het noorden was eens een vis en zijn naam van Kun. Die Kun had een omvang van ik weet niet hoeveel duizend mijl, zo groot was hij! Hij veranderde en werd een vogel genaamd Peng. En die Peng had ook een omvang van ik weet niet hoeveel duizend mijl, zo groot was zijn rug. Met grote kracht sloeg hij zijn wieken uit. Zijn vleugels waren als wolken die de hemel bedekten. Wat een vogel! Met hoge zee zette hij koers naar de duistere wateren van het zuiden. Die zuidelijke zeeen zijn het Hemelse Meer. Toen Peng wegvloog naar de duistere wateren van het zuiden, sloeg hij met zijn vleugels op het water over een afstand van drieduizend mijl. Daarna rees hij op als een wervelwind tot een hoogte van negentigzuidend mijl en vertrok met de storm die blaast gedurende de zesde maand van het jaar. Eerst lijkt hij nog een wild paard, dan een nietig stofje – zo worden wezens in de storm door elkaar geblazen. En dan de blauwe hemel: is dat eigenlijk wel zijn echte kleur? Is de verte waarnaar wij staan te turen eigenlijk zonder einde? Als die vogel naar beneden kijkt, ziet hij ons vast ook zo. ‘

De majestueuze machtige vogel Peng. Te zien is hoeveel moeite hij moet doen om ‘op de wieken’ te kunnen komen. En hoeveel ruimte hij nodig heeft. En hoeveel energie hij er in moet steken om te kunnen blijven waar hij is. En nog sterker: dat ook hij iets nodig heeft om te kunnen blijven vliegen: lucht. In de chinese symboliek staat lucht voor qi. Bij ons beter bekend als çhi’ of ‘ki’. Dus zelfs de grote machtige Peng is niet onafhankelijk. Ook zijn brede vlucht en wijde blik is ergens van afhankelijk: de wind. Is hij uiteindelijk beter af dan een krekel of een kip die maar een paar meter kunnen vliegen? Zhuangzi noemt dit: ‘de gelijkheid der dingen.’ Soms LIJKEN dingen, posities wel geweldig en aantrekkelijk, maar wie weet hoe het met een popster, een rijke, een bekende filmster is als de schijnwerpers gedoofd zijn?

Crime Law and Justice

Onvrij

care about 940 x 450

Je richten naar wat anderen van je zullen denken maakt onvrij. Hoeveel mensen zijn niet zichzelf? Ze gedragen zich zoals ze denken dat anderen van ze verwacht in plaats van hun eigen natuur en wezen trouw te zijn. Ze willen aardig gevonden, geaccepteerd worden, bewondering of roem oogsten, populair zijn. En de prijs die ze ervoor betalen is dat ze hun ziel ‘verkopen’.

Mantelmeeuw

Mantelmeeuw

Mantelmeeuw

Van de onaanraakbare dingen
zijn meeuwen de mooiste

Hij reist in rechte lijn
vlak boven de golven, ons
kielzog langzaam kruisend.

Geen doel, geen spoor, geen
toekomst of afkomst te zien.
Een zwerver anoniem.

Even een heuvel van lucht over,
dan trekt hij de draad van
zijn vlucht weer recht, zijn

hartslag wiekslag een beweging
die zich onbewogen losmaakt
van wat hem vastlegt.

Gedicht van Theo de Jong in de bundel Achter gewone woorden.

cropped-fccc821ccf8dec604cc24ad96ffc03fb.jpg

Vrij

 

 

‘De fazant moet tien stapjes doen om wat voedsel op te pikken en honderd voor een beetje water. Toch zou hij nooit in een kooi gezet en gevoed willen worden. Zelfs als je hem als een koning verzorgt, zou hij ongelukkig zijn.’ (Zhuangzi)

universe 05-22-2015v8_900

Kracht

Met Yin-kracht gaat het wel 

In Friesland werd een paar jaar geleden door onverwacht noodweer een hele kudde paarden ingesloten in water. De hele kudde van 100 paarden dreigde te verdrinken. Meerdere malen probeerden mannen de paarden op de yang-manier naar droge grond te drijven: door op te jagen en te drijven. Dat lukte niet. Daarna stelden een stel vrouwelijke ruiters voor het op een ander manier te doen: door te lokken en de verleiden – door zachte kracht.

 

Reality-Bases

Beelden


In het basisboek van de Tao, de Tao Te Ching, worden voor de Tao verschillende metaforen gebruikt.  Soms wordt de Tao vergeleken met water: vloeiend, de laagste plek zoekend, voedend, meestal rustig. Ook wordt het beeld van de vrouw, de moeder gebruikt. Met hetzelfde element erin: zachtheid, flexibiliteit en voedend, leven gevend. Op andere momenten komt het beeld van het kind weer naar voren. Vanwege de spontaanheid, de gerichte kracht die een kind heeft, de puurheid en de directheid. Maar in de eerste ‘opvolger’ van de Tao Te Ching, de Zhuangzi, wordt de Weg van de Tao vaak vergeleken met zwerven en spelen. Met vrijheid en speelsheid dus.

Man-looking-at-the-stars

Natuur

nature rules mocking-bird-against-the-rules-photos-animals-nature-kingfisher-funny-fishing-birds

Bij ons rijdt iedereen rechts. Is dat een waarheid? In Engeland rijdt men links. Dus zoiets is iets wat we met elkaar afgesproken hebben. Van heel veel dingen denken we dat het ‘waarheid’ is, of ‘normaal’ of ‘natuurlijk’. Terwijl dat niet zo is. Maar het beinvloedt ons wel. Als we een tijd in een omgeving zijn waarin veel van zulke kunstmatige ‘afspraken’ gelden, is het maar de vraag of we nog beseffen wat onze natuur is. Als we te lang in een omgeving verkeren waarin een overdaad aan dit soort (door onszelf gemaakte) mechanismes werken…. Denk aan een volle disco waar iedereen en de muziek door elkaar heen schreeuwt, aan een vol strand, een druk winkelcentgrum, gsm’s, een drukke baan…. Dan raken we gewend aan dit soort opgeklopte, overweldigend ritmes. En niet alleen dat. We worden er onderdeel van. Het neemt ons over……We denken dat DAT onze natuur is. We ervaren nog wel het voortrazende verkeer en het drukke levenstempo, maar niet meer ons eigen ritme, onze eigen harmonie. De cultuur heeft het overgenomen van de natuur. En daar betalen we een prijs voor.