Genoeg

‘.. Geen zonde is groter dan te veel willen hebben. Geen fout geeft meer verdriet dan te willen winnen. Geen ramp is erger dan niet van ophouden weten. De tevredenheid van degene die weet wat tevreden zijn is, is blijvende tevredenheid.’ (Hoofdstuk 46 Tao Te Ching)

x

Bloei

‘.. De hemel, door het Ene werd helder. De aarde door het Ene, kwam tot rust. De geest, door het Ene werd machtig. De valleien door het Ene, kwamen tot bloei….’

Harmonie

 

‘Uit de Tao ontstond het Ene – de ch’i-energie, de levensgeest. Uit het Ene ontstonden de Twee – de yin-kracht en de yang-kracht. Uit de Twee onstonden de Drie – yin en yang en de harmonie daartussen. Uit de Drie ontstaan de Tienduizend dingen, alles wat bestaat. De verbinding van yin en yang brengt alles tot harmonie.’

Paradise is here

 

‘The future is here” 

 

In goede muziek gaan tekst, harmonie en melodie samen in hetzelfde gevoel. Tina Turner zong lang geleden al ‘Paradise is here’.  Over een vrouw die een man heeft die maar bezig is met toekomstplannen en grote ideeen. Terwijl zij het gevoel heeft dat het leven hier en nu er bij in schiet. ‘I don’t need to reach for no castels in the sky, just put your arms around me, devour me,  ’cause paradise is here. The future is now’

 

Posted in oud

Gek

Jan Kuitenbrouwer, journalist:

 

‘Eigenlijk is het verontrustend. Waar komt al die rommel toch vandaan? Ik was altijd dik tevreden met mijn laptop. Toen ging die kapot. Ik wilde het laten repareren, maar de man in de winkel zei: ‘Gooi die van u maar weg. U kunt veel beter een nieuwe kopen.’ Dat heb ik gedaan. Nu heb ik er een die 3 keer sneller kan. En de oude toch ook maar laten repareren. Die doet het weer goed. En nu ben ik gewend aan de nieuwe. En de oude, waar ik 2 weken geleden nog zo blij mee was, daar ben ik nu niet meer mee tevreden.’

Uitzicht

Het personeel van een bedrijf in een hoge kantoorflat in Ontario, Canada, mocht beslissen hoe de tuin, daar ver beneden, zou worden ingericht. Zij kozen voor het yin-yang symbool. Gras, aarde, evenwicht.

Haiku maken

 

 

 

Een haiku (iets anders dan een koan) is een heel compact ‘gedicht’, dat bestaat uit 3 regels en 17 lettergrepen, in de verdeling 5-7-5. Het hoort in 1 adem gelezen te kunnen worden: Zen- Ki – uitademen!. De woorden zijn eenvoudig en mooi. Er is geen opsmuk, kitsch of geen tierelantijnen, zoals dat in de Zen nooit het geval is. Een haiku bevat altijd iets over een seizoen of de nieuwjaarsochtend. Dat is in Japan het 5e seizoen: de Grote Morgen of Eerste zon, luidt het begin van de lente in en is de aanvang van een nieuwe cyclus, iets nieuws, een nieuwe fase. Vernieuwing. Heilig en vrolijk. Een haiku gaat over de wereld en niet over de beleving van de maker. Dat zijn de enige vormvereisten.

Inhoudelijk zijn er nog wel een aantal essenties. De haiku is misschien het best te vergelijken met de penseelprenten uit het Verre Oosten: in een paar streken staat een diepe sfeer en gedachte. Er is een diepe gedachtegang, leegheid of concentratie aan vooraf gegaan. Het probeert in die paar streken een moment, een situatie, een stemming te duiden of te vangen. De meeste haiku verbeelden natuurscenes. Een haiku bevat slechts 1 gedachte tegelijk.

Het lezen van een haiku vergt aandacht. Je tempo verlagen, gevoelig worden voor subtiliteit. Soms opent zich ineens een nieuw perspectief in je geest. Soms lees je na een periode een haiku nog eens en zie je er ineens iets anders in. De haiku spiegelt iets in jou!

In feite vormen de woorden van de haiku de edelstenen die samen een een snoer vormen: je kunt de stenen een voor een bewonderen, maar ook aaneengeregen: als een snoer. De som is dan meer dan het geheel der delen. Alles is met elkaar verbonden waardoor de optelsom een meerwaarde heeft.

Voorbeelden:

In het lentebos
een zweem van groen, geel, blauw
een aquarel, nog nat.

D’ oude vijver
een kikker springt van de kant
geluid van water.

Op de tempelklok
is een vlinder gevlogen
en ingeslapen.

Ik schepte de maan
in mijn schotel, en goot hem
weg met het water.

Op de tempelklok
is een vlinder gevolgen
en ingeslapen

Deze toelichting gaat over de authentieke haiku. Natuurlijk staat het iedereen vrij om daar zijn of haar eigen perspectief in te brengen. Een haiku is dus niets voor deze tijd, waarin alles snel en haastig moet. En daarom is het juist iets voor deze tijd. Een haiku neemt je mee op een innerlijke reis. Jouw reis.

Nu Gua – de mensheid geschapen door een godin

Nuwa

China is zo groot als Europa. Europa kent talloze goden- en godinnenverhalen. Onderdeel van die mythologie zijn de zgn. scheppingsmythen. De verhalen in de scheppingsmythen vertellen hoe een volk zag wie of wat de wereld en henzelf geschapen had en wat de plaats en taak van de mens in de wereld was. China kent meerdere scheppingsmythen. Een van de twee belangrijkste is die van de godin Nu Gua. Daarin wordt verteld dat het een godin was die de wereld en de mensen schiep. Deze mythe wijkt fundamenteel af van bvb het scheppingsverhaal waaraan het Westen ten grondslag ligt: dat van Adam en Eva.