Reality-Bases

Beelden


In het basisboek van de Tao, de Tao Te Ching, worden voor de Tao verschillende metaforen gebruikt.  Soms wordt de Tao vergeleken met water: vloeiend, de laagste plek zoekend, voedend, meestal rustig. Ook wordt het beeld van de vrouw, de moeder gebruikt. Met hetzelfde element erin: zachtheid, flexibiliteit en voedend, leven gevend. Op andere momenten komt het beeld van het kind weer naar voren. Vanwege de spontaanheid, de gerichte kracht die een kind heeft, de puurheid en de directheid. Maar in de eerste ‘opvolger’ van de Tao Te Ching, de Zhuangzi, wordt de Weg van de Tao vaak vergeleken met zwerven en spelen. Met vrijheid en speelsheid dus.

do_not_stand_at_my_grave

Do not stand…

Dit ontroerende gedicht wordt veel voorgelezen als iemand overleden is. Het is gemaakt aan de keukentafel door een eenvoudige Amerikaanse huisvrouw, Mary Elizabeth Frye. Het gedicht IS niet alleen ‘tao’, ook de manier waarop het ontstond is ‘tao’: spontaan en heel natuurlijk. Ze zal zich waarschijnlijk niet eens bewust zijn geweest van het feit dat haar gedicht zo precies het hart van de tao weergeeft. De tao is, om te beginnen, de enige levenshouding ter wereld die zichzelf als de moeder van alle dingen ziet. Godsdiensten gaan altijd uit van een vaderbeeld bvb. Daar vloeit een heel ander waarden en normenpatroon uit voort. Dit gedicht heeft dus niet toevallig veel troostends.

Daarnaast beschrijft het ook de spiritualiteit van de tao: na onze dood keren we weer terug naar de ‘moeder’ – de tao, de bron van alles wat bestaat, en transformeren we in iets anders. (Let wel, dit is niet een vorm van reíncanatie, zoals de Boeddhisten het kennen).